• Vyvýšený záhon lepšie odoláva prízemnému jarnému mrazíku.
 • Vyvýšenie záhonu nad terén umožňuje použiť kvalitný substrát všade tam, kde nie je úrodná pôda alebo, kde je horšia mikroklíma.
 • Pestovanie je pohodlnejšie– nebolí Vás toľko chrbát.
 • Pôda sa na jar rýchlejšie prehrieva a rastliny začínajú skôr rásť,než na bežnom záhonu.
 • Vďaka výške vyvýšených záhonov je možné pôdu pohodlne prekypriť čo prospieva rastu rastlín.
 • Rastliny sa nemôžu nekontrolovane rozrastať mimo záhon.
 • Vďaka veľkému množstvu organickej hmoty je vo vysokom záhone kvalitný kyprý a úrodný substrát. Vzhľadom k postupnému uvoľňovaniu živín pri rozkladu organickej hmoty nie je potreba záhon ani hnojiť, maximálne sa doplňuje kompost.
 • Záhon môže poskytnúť lepšie mikroklimatické podmienky. Vyvýšené miesto slúži ako lapač slnečných lúčov, vysoký záhon sa tak ľahšie prehrieva. Dokonca i pri tlení organickej hmoty v záhone sa uvoľňuje teplo. Vysoký záhon síce nikdy nemôže nahradiť parenisko, napriek tomu urýchli o pár dní zber zeleniny.
 • Organická hmota v záhonu slúži zase ako huba na zrážkovú vodu, pojme ju omnoho viac než bežný záhon na rovnakej ploche. Na druhú stranu vďaka vyvýšenosti nad terénom sa voda môže rýchlejšie odparovať, čo ale výrazne zmiernime mulčovaním.
 • Vysoký záhon umožní pestovať rastliny i na miestach, kde by to predtým nebolo vôbec možné – napríklad na navážke sutiny alebo vydláždenej ploche.
 • V neposlednej rade uľahčuje záhradníčenie starším ľuďom, ktorí sa horšie ohýbajú, alebo ľuďom s telesným postihnutím. O vysoké záhony sa totiž dá starať i v sede.
 • Pri pestovaní vo vyvýšených záhonoch sa zvyšuje úrodnosť pôdy, a tým pádom i výnos. Pôda nepozná pôdny škraloup, nie je potreba nikde na ňu šliapať a tým drží pekne nakyprená.