Trvalo udržitelný rozvoj(TUR)    

Čo to je?

Trvale udržitelný rozvoj je rozvojom, ktorý naplňuje potreby prítomných generacií, beztoho  aby ohrozil schopnosť budúcích generacií naplňovať potreby svoje.“ V každom prípade je koncept trvalo udržitelného rozvoja omnoho širší než ochrana životného prostredia.

Svetová komisia pre životné prostredie,1987

Čo robíme my:

Naša spoločnosť sa pripojila k princípom trvalo udržitelného rozvoja tým, že vraciame spotrebovaný materiál tj. v našom prípade drevo späť do prírody. Ako to funguje? Máme spočítané koľko dreva spotřebujeme ročne a rovnaké množstvo stromov vysadíme, počítané na ročnom prírastku po 5 rokoch. To znamená, že po 5 rokoch našeho fungovania budeme postupne vracať rovnaké množstvo vyťaženého dreva. Počiatkom každého nového roka vysadíme vždy 2 násobok našej ročnej spotreby. To znamená, že po 10 rokoch by sme mali vracať do prírody 3,5 násobok našej spotreby, pokiaľ počítáme zvýšenie našej produkcie o 20% ročne.

Ďalšie globálne principy TUR

  • udržateľný rozvoj vo svojej podstate vyžaduje transformáciu existujúcej hospodárkej základne, pri zachovaní výkonnosti hospodárstva, vývoj technológií priateľských voči prostrediu a znižujúcich materiálovú a energetickú náročnosť výroby;
  • Udržateľný rozvoj tiež vyžaduje transformáciu spoločnosti v smere zníženia spotreby zdrojov ;
  •  udržiteľný rozvoj musí zvážiť potreby všetkých prírodných druhov a ich právo na určitú kvalitu života a podieľ na zdrojoch;
  •  ak má byť ekonomický rozvoj udržateľný, nemôže zanedbávať obmedzenia dané životným prostedím alebo byť založený na deštrukcií prírodných zdrojov;